اطلاعات تماس

نشانی پستی : یاسوج ، خیابان شهید مطهری ، فلکه جهاد ، کد پستی 53644-75916             

پست الکترونیکی: yasujniopdc@yahoo.com                                  

نشانی اینترنتی : kohgilooyeboyerahmad.niopdc.ir            

تلفن: 3334463-0741   

دورنگار: 3334053-0741      

 

تماس با ما:

یاسوج ، خیابان شهید مطهری ، فلکه جهاد ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویر احمد
   
کد پستی : 53644-75916        
تلفن : 3334463-0741